Bugünkü Angola sınırları içerisinde kurulmuş eski bir krallık...

Kasanje,
Kasanje Krallığı,
(1620–1910),
Jaga Krallığı.
Ndongo, Dongo,
Eskiden Angola veya Dongo olarak bilinen Ndongo Krallığı.
Ndongo Krallığı ilk olarak XVI. yüzyılda kaydedildi. 

Kasanje halkı, krallığı kuran üç klan arasından seçilen bir kral olan Jaga tarafından yönetiliyordu. Kasanje krallığı komşuları, Matamba krallığı ile sürekli bir çatışma halinde kaldı. Jaga Krallığı olarak da bilinen Kasanje Krallığı, 17. ve 19. yüzyılın başlarında Orta Afrika'daki en büyük ve en güçlü krallıklardan biriydi. 1620'de kurulan, günümüz Angola'sındaydı. Güçlü ordusu  nedeniyle zorlu bir krallık olarak kaldı. Varolduğu sürece krallık, sürgüne gönderilince Portekizlilerle savaşan Kraliçe Nzinga tarafından yönetilen Ndongo Krallığı'na bir tehdit ve rakipti.

Kasanje krallığı 1910-1911 yılında Portekiz Angola'sına dahil edildi.
Angola'da yaşayan ilk topluluk Khoisan topluluğu olmuştur. Khoisan topluluğu ilerleyen yıllarda Bantu halkları tarafından bölgeden uzaklaştırılmıştır. 
Angola 1920 - 1960arasında klasik sömürü sistemi içerisinde Portekiz tarafından yönetilmiştir. Bu dönemde koloni sahibi Portekiz'di. 
1926 yılından Karanfil Devrimi'nin yaşandığı 1974 yılına kadar askeri cunta tarafından idare edilmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ