Dil devriminin ilk yıllarında Belediye Başkanı anlamında kullanılan sözcük ...

Şarbay,
Dil devriminin ilk yıllarında Belediye Başkanı anlamında kullanılan sözcük.
Dil devriminin ilk yıllarında “belediye” anlamında uray sözcüğü kullanılmış.
Uray, Belediye, (Belediyye).

Türkiye'de yaşayan vatandaşlar Farsça, Osmanlıca ve Arapça kökenli sözcük ve kelimelerin yerine, yazı ve konuşma dilinde ulusal kelimeler kullanarak 1932 yılında Dil Devrimi başlatılmış. 
Bu kapsamda Belediye' ye, Uray denmiştir. Belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi olan Belediye başkanına ise Şarbay denilmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ