Tarlaya atılan tohumu örtmek için kullanılan ağaçtan geniş sürgü ...

Tapan,
Tarlaya atılan tohumu örtmek için kullanılan ağaçtan geniş sürgü .
Yeni ekilen tarlanın tohumunu kapatmak için sürgü çekmeye tapannamak, tapanlama denir.

Sürülmüş, bellenmiş ve tohum atılmış toprak, tohumu örtmek, kesekleri parçalamak ve fazla buharlaşma suretiyle rutubet kaybını önlemek üzere düzeltilir. Tapan, taban, tahan, tapa, tapanlama, tapanlamak, tapan çekmek, tapan etmek, tapannamak şeklinde ifade edilen işlemde bu işler yapılır.

Yeni ekilen tarlanın tohumunu kapatmak için sürgü çekmek, düzeltmek demektir.
Dızgara, Tohum atıldıktan sonra, tarlayı düzeltmekte kullanılan tırmığa benzer demir araa dızgara denir.

Tapan’ın bir başka adı tırmık olup o da ekilen tohumu örtmeye ya da tarladaki büyük toprak parçalarını kırıp düzeltmeye yarayan, çalılardan yapılan bir araç, ağaç silindirdir. Sürgü bazı illerde adı tırmık diye anılır. 

Su olmayan arazide ve küçük tarlalarda kuru çiftçilik yapılır. Yağan yağmurla iktifa edilen bu nevi çiftçilikte yağmur yağdıktan üç gün sonra tarla tapanlanır. İlkbaharda ise tarla fehlana terk edilir. Yani bu zaman tarla iki defa sürülüp bırakılır ki buna da köy dilinde ikileme denir. Güze kadar terk edilmiş yani fehlan edilmiş tarlanın bir kısmı suvarılıp ekilir. Bir kısmı da istenirse kuruya ekilir. Güzün ekilen tohumun ve ilkbaharda ekilen arpa vs. nin mahsulü Temmuz’da alınır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ