Yaratılmış, mahluk ...

Aferide,
Yaratılmış,
Mahluk,

Aferide, (ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ) 
Farsça, aferіden, yaratmak'tan aferіde olarak türetilmiş. 
Yaratılmış, halkedilmiş.
Aferidekar (ﺁﻓﺮﻳﺪﻩﻛﺎﺭ) Yaratan, Allah.
Aferidegan,  Yaratılmış, mahluk.
Yaratık, yaratılmış, mahluk. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ