Türk Folklor araştırmacısı ve yazar ...

İlhan Başgöz,
(D. 1921, Sivas-Ö. ----). 
Folklor araştırmacısı, yazar. 
Türk folklorüyle ilgili çalışmalarıyla tanınıyor. 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okudu. Aynı yerde asistanlık yaptı, doktora yaptı. Sonra oradaki görevinden uzaklaştırıldı ve Tokat Lisesi'nde öğretmenlik yaptı. 1953 yılında Türk Ceza Kanunu'nun 141. maddesine aykırılıktan iki yıl hapiste yattı. 1960 yılında ABD'ne gitti.

Indiana Üniversitesi'nde öğretim üyesi oldu. 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyeliği yaptı. Halen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde görevine devam etmektedir. 

Eserleri;
Doğu Anadolu'da Folklor Derlemeleri (1947) 
İzahlı Türk Halk Edebiyatı Antolojisi (1956) 
Manilerimizden (1957) 
Köroğlu (1959) 
Karacoğlan (1977), Çıt Dedi Çiçek Açtı (çocuklara bilmeceler, 1977), 
Dede Korkut (1985),
Folklor Yazıları (1987) 
Yunus Emre (1990) 
Vay Başıma Gelenler (çocuk kitabı, 1993), 
Geçmişten Günümüze Nasrettin Hoca (1999),
Türkiyenin eğitim çıkmazı ve Atatürk (2005)

Ödülleri;
Nasrettin Hoca Onur Ödülü (1996). (Prof. Dr. Pertev Naili Boratav ile beraber). 
Kültür Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü (1997’), 
Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü (2000). 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ