Türk müziğinde bazı oyun havalarına verilen ad ...

Longa,
Türk müziğinde bazı oyun havalarına verilen ad.
İsmi Latince longua (uzun) sözcüğünden gelen Longa, Klasik Türk müziğinde yürük özellik taşıyan dört bölüm iki dörtlük ritimden oluşan bir oyun havası formudur. 
İlk Türk longaları, 1880 yıllarında bestelendi. Günümüzde kar, beste, semai gibi büyük formlar terkedilmiş olup sadece usulleri vardır. Şarkıların ara nağmelerle birbirine bağlanması suretiyle fasıl icra edilmektedir. Bu icraatlarda faslın orta yerinde bir saz tarafından taksim yapılır. Bazan bir saz semaisi, bazan longa, sirto veya bir oyun havası çalınarak fasıl sona ermektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ