10. ve 11. yüzyıllarda, müslüman olmayan Türklerin İslam dinini benimsemiş olanlara verdikleri ad ...

Çomak,
Çomak, 
Uygurlarca, bütün müslüman olmayan halka, müslümanlara verilen ad.
İslamiyet dışında kalanların da Müslümanlara Çomak adını taktıklarını belirtmektedir.
Çomak eri, Müslüman bir adam, demektir.
X. ve XI. yüzyıllarda, müslüman olmayan Türklerin İslam dinini benimsemiş olanlara verdikleri ad.

Uygurlar arasına tüccarlık yapmaya gelen Müslüman tacirlerin kullandığı bir çeşit değneğin adı, sonra Müslümanlara lakap olarak takılmış. Müslüman anlamına gelen anlamda kullanılmış.
Günümüzde de Uygurlar değneğe, çomak derler. Hatta o ki Türkçemizde de değnek anlamında çomak kelimesi kullanılmaktadır.

Müslüman olduktan sonra Karahanlılar ile Uygurlar arasında din ayrılığı yüzünden derin bir düşmanlık baş göstermiş. Karahanlı Türkleri de Uygurlar için Tat sözünü kullanıyordu, Uygurlar da Karahanlı Türklerine ve bütün Müslümanlara Çomak veya Çomak Eri adını vermekte idi. 
Uygurların ve Müslüman olmayan diğer halkların neden Müslümanlara çomak adını verdiği bilinmiyor.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ