Şarapları inceleyen bilim dalı ...

Önoloji,
Önologie,
Oneology,
Oenoloji,
Enoloji,
Şarapları inceleyen bilim dalı.
Şarapları ve şarap yapımını inceleyen dal.
Eski Yunanca'da oinos şarap anlamında olup bilimi için logy kelimesiyle tamamlanmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ