Irmak ya da derede suyun hızlı aktığı yer ...

Akanak,
Irmak ya da derede suyun hızlı aktığı yer.
Mecra, yatak, kuru sel yarıntıları, dere yatağı.
Çağlayan, ırmak veya derede suyun hızlı aktığı yer.


Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ