Irmak ya da derede suyun hızlı aktığı yer ...

Akanak,
Irmak ya da derede suyun hızlı aktığı yer.
Mecra, yatak, kuru sel yarıntıları, dere yatağı.
Çağlayan, ırmak veya derede suyun hızlı aktığı yer.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ