Güç, kuvvet, derman, takat ...

Mecal,
Arapça mecalü (ﻣﺠﺎﻝ)
Arapça gezip dolaşmak anlamına gelen cevelan kelimesinden türetilmiştir. 
Mecal, gezip dolaşacak yer analamından 
Güç, kuvvet, derman, takat,
İktidar.

Eski dilde, İmkan, fırsat.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ