Çabukluk, hız, sürat ...

İvinti,
Çabukluk, hız, sürat.
Çağlarca.

Denizli yöresinde ivinti, 
Sınırı başka bir tarla içine sokulmuş üçgen biçiminde ya da uzun tarla.  
Kıvrım, kıvrıntı demektir.

Çağlarca,
İngilizce: rapid, 
Fransızca: rapide, 
Almanca: Stromschnellen 
Akarsuların, yataklarındaki çok eğimli kesimlerde ya da artık oldukça düzleşmiş eski eğim kesintisi üzerinde köpürerek, kaya döküntüleri arasından hızla aktıkları yerlere verilen ad.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ