Çabuk davranmak, acele etmek ...

İvmek,
Şitap,
Çabuk davranmak, acele etmek.
Acele etmek, istical etmek.
Acele etmek, koşmak, çabuk davranmak, şitap etmek.

Gaziantep yöresinde ivmek kelimesi çok istemek anlamında kullanılmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ