Bir konu hakkında bilgi verme ...

İfham,
Arapça,  ifham, (افهام)
Arapça fehm kelimesinden türetilmiş. Anlamak, bilmek anlamındadır.
Malumat,
Bir konu hakkında bilgi verme.
Belirli bir konu hakkında bilgi vermek.
İkna edip sükut ettirmek.
Delil göstermekle ve isbat etmekle galip gelmek. 
Anlatılma, bildirilme.
Bildirmek.
Anlatma, Anlatmak.
Maksadı bildirmek. 
Ulu etmek, yüceltmek. 
Anlatma, öğretme. 
Susturma (Arapça).


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ