Alışılmış olan, normal ...

Olağan,
Menus, 
Alışmış,
Alışılmış olan, normal.
Sık sık olan, olagelen, doğal, tabii, olmadık karşıtı.
Beklenilen durumda bulunan, olağandışılığı bulunmayan.
Olması tabii olan, alışılmışın dışında olmayan, tabii, normal.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ