Ödünç olarak, borç olarak ...

Karzen,
Ödünç olarak, borç olarak.
Karzen Arapça, (ﻗﺮﺿﺎً)
Ödünç olarak.

Borç veya ödünç verme.
İkraz,
Arağça,
Karz,
Arapça (ﻗﺮﺽ)
Ödünç.
Ödünç, Geri verilmek veya alınmak şartıyle verilen veya alınan, ariyet:
Ödünç alma, borçlanma: istikraz, iktiraz, iktibas.
Ödünç borç, Öcüt, Öndüç.

Deyn (ﺩﻳﻦ) 
Arapça deyn.
Belli bir zaman sonunda ödenmek üzere alınan para, borç.

Karz-ı hasen: Bir menfaat karşılığı olmadan faizsiz verilen borç

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ