"Eğri büğrü, çer çöp” örneklerinde olduğu gibi, anlatımı güçlendirmek için sesçe benzer sözcüklerin üst üste kullanılmasına verilen ad...

İkileme,
İng. Repetition
(İng. hendiadyoin). 
Anlamı güçlendirmek için aynı kelimenin tekrarlanması, anlamları birbirine yakın, karşıt olan veya sesleri birbirini andıran kelimelerin yan yana kullanılması: 
Yavaş yavaş, irili ufaklı, aşağı yukarı gibi.

Assonant ikilisi,
(ör. ıvır zıvır, kitap mitap) duplikasyonu

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ