Pestenkerani, Değersiz, saçma, boş ...

Pestenkerani,
Değersiz, saçma, boş.
Saçma 
Farsça aşağı anlamındaki pest kelimesiyle ilgilidir.
Saçma sapan, değersiz.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ