Öğreti ...

Doktrin,
Öğreti,
Meslek,
Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin.  
Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin.
Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek. 
Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ