Kınama, ayıplama ...

Muaheze,
Arapça, 
Muaheze,( مؤاخذه ).
Kınamak işi, ayıplama, 
Takbih.
Azarlama. 
Çıkışma. 
Darılma. 
Alay eder tarzda karşısındakini küçümseme. 
Tenkid.
Sorgulama, hesaba çekme.
Azarlama, paylama, çıkışma, tenkit.
Ayıplama, kınama.
Azarlama, darılma, paylama, cezalandırma.
Sorgulama, azarlama.
Çıkışma, azarlama, paylama.
Sorgulama.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ