Operet, Eğlenceli, hafif konulu ve müzikli sahne yapıtı...

Operet,
Fransızca, opérette,
Almanca, operette, 
İtalyanca, operetta,
İngilizce, operetta, 
Eğlenceli, hafif konulu ve müzikli sahne yapıtı.
Eğlenceli ve hafif küçük opera. 
Müzikli komedya. 
Müzikli güldürü.
Konuşmalı bölümlerle şarkılı bölümlerin birbiri ardınca ya da iç içe yer aldığı, hafif konulu, eğlendirici müzikli oyun.
Kalıplaşmış kişilerle yazın değeri olmayan bir olayla, akıcı, ince, hafif ve renkli melodili oyun türüdür. Daha çok eğlendirici niteliği vardır. 
Viyana'dan gelmiştir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ