Bektaşilik ve Mevlevilikte dervişlerin tekkeye bağlanmaya söz verdikleri yer ...

Dar,
Fars. dar (ﺩﺍﺭ) 
Bektaşilik ve Mevlevilikte dervişlerin tekkeye bağlanmaya söz verdikleri yer.
Alevi ve Bektaşiler’de ayin-i cem’in yapıldığı meydanın tam ortası olan, tarikata giren canların ikrar verdiği yer.
İdama mahkum olanların asıldığı darağacı.
Darağacı,

Ayn- cem’in yapıldığı meydanın ortası; sorguda, görgüde geçen canların Mürşit huzurunda durdukları ve Hallacı Mansur gibi, gerekirse canını yol uğruna verebileceği anlamında ikrar verdikleri (and içtikleri), Mürşide ve erenlere teslim oldukları yer.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ