Muamma, Bir kişinin ya da varlığın adını bulduracak şekilde düzenlenmiş manzum bilmece ...

Muamma,
Arapça, muamma ( ﻣﻌﻤّﺎ– ﻣﻌﻤّﻰ) 
Muamma, Arapça sözün anlamını gizlemek anlamındaki tamiye kelimesinden türetilmiştir.
Bilmece, anlaşılmaz ve karışık iş.
Anlaşılması ve çözülmesi güç şey.
Bilmece.
Anlaşılmaz iş. 
Anlaşılması zor şey.
Karışık şey. 
Bilinmeyen hal.
Anlaşılmaz, halledilmez şekilde güç, halli müşkül iş veya şey
Bir kişinin ya da varlığın adını bulduracak şekilde düzenlenmiş manzum bilmece.

Divan edebiyatında bir kimsenin adını buldurmak için bilmece şeklinde söylenen söz, mısra, beyit vb.

Halk edebiyatında saz şairleri tarafından manzum söylenen bilmece
Aşıklık geleneğinde manzum bilmece.
Anlaşılmayan, bilinmeyen şey, muamma
Bir adı, bir sözcüğü, bir kavramı buldurmak için kimi nitelikleri bir koşukla yanıltmalı biçimde söylenen söz oyunu, bilmece. 
Çözülünce, meydana birinin adı çıkan bilmece.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ