19.yüzyıldan sonra Güney Amerika ülkelerinde görülen askeri ve siyasal diktatörlük ...

Caudillismo, 
19.yüzyıldan sonra Güney Amerika ülkelerinde görülen askeri ve siyasal diktatörlük. 
Caudillo, Latin Amerika ülkelerinde kitleleri peşinden sürükleme yeteneğine sahip, otoriter nitelikli askeri, politik liderler için kullanılır. Caudillo'ların tipik özelliği, iktidarı toplumdan kendi üzerlerine almaları ve kendilerini toplumun üzerine lider olarak yerleştirmeleridir. 
19. yüzyılda Güney Amerika kıtasındaki peşpeşe devrimlerin yaşandığı dönemde ortaya çıkan Caudillo terimi, iktidara ya da belli bir bölgenin yönetimine gelen karizmatik askeri liderler için kullanılmış. Bu sisteme Caudillismo denir. Caudilloculuk ise bu sistemi destekleyen kişilerin tutunduğu tavırdır. 19. yüzyıl ve sonrasında Caudillo olarak nitelendirilen liderlerin arasında Simon Bolivar, Juan Peron, Francisco Franco gibi isimler bulunmaktadır.

Caudillismo, bir caudillo tarafından yönetilen sistemdir. Bir caudillo, politik olarak farklı bir bölgenin lideri olup, politik bir patron veya derebeyidir. Caudillismo, 1810 yılından sonra Latin Amerika'daki bağımsızlık savaşlarının bir sonucu olarak ortaya çıkmış.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ