Yenilik yapma, yenilikçilik ...

İnavasyon,
Teceddütperver,
Yenilik yapma,
Yenilikçilik,
İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet) veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.
En basit tanımıyla inovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. 
İnovasyon süreci, bilginin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi olarak tanımlanır. İnovasyon genellikle yenileştirmek, değiştirmek veya daha verimli süreçler, ürünler veya yollar yaratmak olarak anlaşılır. İnovatif olmak demek icat etmek anlamına gelmez. İnovasyon iş modelinizi değiştirmek ve daha iyi ürünler veya hizmetler sunabilmek için çevrenizdeki değişimlere adapte olabilmeniz anlamına gelir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ