Yaba ...

Alkara,

Mizra,
Aba, 
Anatı,
Azanat,
Yaba,

Büyük yaba'ya lostar(losdar) denir.
Harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı.
Tınazı savurmaya yarayan tahtadan yapılmış büyük çatal.
Ağaçtan yapılmış bir kaç dişli kürek, 'tığ' savurmakta kullanılan alet.
Arpa ve buğdayı savurmaya yarayan tahtadan yapılmış büyük çatal.
Dövülmüş ekin saplarını savurmaya yarayan beş parmaklı araç. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ