Türk müziğinde bir makam ...

Eviç,
Acem, 
Bayati, 
Dügah, 
Eviç, 
Hicaz, 
Irak, Hisar,
Kürdi, 
Mahur, Muhayyerbuselik,
Neva, Nikriz,
Nihavent. 
Rast, 
Saba, Segah, Suzidil, Suzinak.
Uşşak, Uzzal, 
Yegah,
Zavil. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ