Türk müziğinde bir makam ...

Eviç,
Acem, 
Bayati, 
Dügah, 
Eviç, 
Hicaz, 
Irak, Hisar,
Kürdi, 
Mahur, Muhayyerbuselik,
Neva, Nikriz,
Nihavent. 
Rast, 
Saba, Segah, Suzidil, Suzinak.
Uşşak, Uzzal, 
Yegah,
Zavil. 

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ