Türk müziğinde bir makam ...

Eviç,
(Evc)
Acem, 
Bayati, 
Dügah, 
Eviç (Evc), 
Hicaz, Hisar,
Irak, 
Kürdi, 
Mahur, Muhayyerbuselik,
Neva, Nikriz,
Nihavent. 
Rast, 
Saba, Segah, Suzidil, Suzinak.
Uşşak, Uzzal, 
Yegah,
Zavil. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ