Tevarüt, Divan edebiyatında iki şairin birbirinden habersiz aynı dizeleri, beyitleri söylemesi ...

Tevarüt,
Divan edebiyatında iki şairin birbirinden habersiz aynı dizeleri, beyitleri söylemesi.

Arapça, tevarud, (ﺗﻮﺍﺭﺩ)
Arapça vurud, gelmek'ten türetilmiştir. 
İki şairin birbirinden haberdar olmadan aynı beyit veya mısraı söylemesi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ