Koyut, Tanıtlanamayan ama doğruluğundan da kuşku duyulmayan önerme...

Koyut,
Ön doğru,
Postulat, 
İng. postulate, 
Frn.postulat, 
Alm. Postulat
Tanıtlanamayan ama doğruluğundan da kuşku duyulmayan önerme.
Matematik ve mantıkta ön doğru olarak kabul edilendir.
Kanıtsız olarak doğruluğu varsayılan önerme, belit.
Mantıksal olmayan ilksav.
Bir tanıtlamada onaylanması gereken ön gerçek.

İlksav,
Belit, 
Aksiyom,
Mütearife,
Kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı sayılan temel önerme, mütearife, aksiyom.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ