Suçlama, suçlu görme ...

İtham,
Töhmet,
Suçlama, suçlu görme.
Arapça, itham (ﺍﺗﻬﺎﻡ) 
Arapça zan, şüphe anlamındaki vehm kelimesinden  türetilmiş. 
Suçlama, suç ve kabahat yükleme,

İthamkar (ﺍﺗﻬﺎﻣﻜﺎﺭ) 
Farsça, İtham edici, suçlayıcı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ