Özellikle "Gülşen-i Raz" adlı yapıtıyla tanınan İran'lı mutasavvıf yazar ...

Şebüsteri,
Mahmud Şebüsteri,
Şeyh Sadüddin Mahmud b. Eminüddin Abdülkerim b. Yahya Şebüsteri Tebrizi.
(D. 1288, Şebister Tebriz - Ö. 1320)
İranlı mutasavvıf ve şair.
Gülşeni Raz, adlı yapıtıyla tanınan İran' lı mutasavvıf yazar.
1288 tarihinde Tebriz yakınlarındaki Şebister' de doğdu. İlk eğitimi doğduğu şehir Tebriz' de aldı. Şebüsteri' nin Bağdat, Endülüs, Şam, Mısır, Hicaz' ı dolaştığı Kafkaslar' a kadar gittiği ve oradaki şeyh ve alimlerle görüştüğü bilinmektedir. 1320 yılında 37 yaşında öldü. 

Tasavvuf, kelam ve felsefe konuları hakkında yazmıştır. Eserlerini Moğol işgali döneminde kaleme aldı. Şiirde Ebu Said Ebul Hayr, Feridüddin Attar ve Mevlana Celaleddin Rumi' den etkilenmiştir. Şebüsteri' nin en ünlü eseri Gülşeni Raz adındaki mistik eseridir. 

Eserleri:
Saadetname,
Gülşeni Raz,
Şahidname.
Hakkul Yakin fi Marifeti Rabbil Alemin.
Miratul Muhakkikin.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ