Divan edebiyatında mani biçiminde yazılmış şiir türü ...

Tuyuğ,
(Tuyuk),
Musammat,
Divan edebiyatında mani biçiminde yazılmış şiir türü.
Beyitleri kafiyeli ve dört kısımdan ibaret olan manzume.
Dört ile on dize arasında bentlerden oluşan her bendin dizeleri kendi aralarında kafiyeli olan şiir türünün genel adı.

Manilerde konu sınırı yoktur. Genelde aşk, toplum olayları, ölüm, iyilikler, hasret, evlat sevgisi  gibi konular işlenir. Manilerin Divan Edebiyatındaki karşılığı Tuyuğ' dur. Mani türüne benzer tarzda yazılmış musammatlara, halk edebiyatında, tuyuk da denir. Çoğunlukla her beytinin birinci ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklıdır. Bazen dört mısra birbiriyle kafiyeli olabilir. Sadece Türklere özgüdür.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ