Arap edebiyatında kullanılan bir rubai biçimi ...

Atabe,
Arapça bir kelimedir.
Bir rubai biçimi.
Arap edebiyatında kullanılan bir rubai biçimi.
Arap edebiyatında kullanılan yeni bir rubai biçimi.
Suriye, Filistin, Mezopotamya ve Irak Arap edebiyatında kullanılan bir rubai.

Atabe sözcüğünün başka anlamları:
Kapı üstü aralığı.
Merdiven basamağı, basamak.
Eşik.
Kapı eşiği.
Mecazen yüksek bir kişinin makamı ve kapısı anlamındadır.
Basamak, eşik.
Felek,
Mertebe.
Osmanlı Padişahlarının sarayı.

Atabe: 
Arapça tövbe etmek, anlamına gelir. İslam' da, Atabe, Allah'a karşı günah işleyen bir kişinin pişmanlık duyarak yapılan bir tövbe şeklidir. Bu, kişinin günahlarından geri dönmesi, pişmanlık duyması, Allah' tan af dilemesi ve gelecekteki günahlardan kaçınması anlamına gelir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ