Kenarları saçaklı bir çeşit başörtüsü ...

Eseli,

Başörtüsü.
Poşu, Puşu, Poçu,
Dolama, 
Yemeni
Kenarları saçaklı bir çeşit başörtüsü.

Kırmızı bez üzerine klaptanla işlenmiş, kenarları saçaklı bir tür baş örtüsü.
Al bez üzerine kılapdanla işlenmiş, kenarları saçaklı bir çeşit başörtüsü.
Başa sarılan, çevresi saçaklı, ipek örtü. 
Başa bağlanan büyük, ipek örtü. 
Başa sarılan yemeni. 
Bir tür kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün gibi şeylerden yapılmış baş örtü. 
Kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün ve benzerinden yapılmış bir tür baş örtüsü, dolama.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ