Bir etki sağlamak için, bir sözcüğün tümcenin çeşitli öğeleri başında yinelenmesi...

Anafora,
Anafor,
Rumca (anafori).
İngilizce eddy.
Girdap, Burgaç,
Mecaz anlamda, Karmakarışık bir durum.
Argoda, Yolsuzluk yapılarak elde edilen şey (anafor).
Bir etki sağlamak için bir sözcüğün tümcenin çeşitli ögeleri başında yinelenmesi.
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, burgaç, girdap
Akıntının zıddına baş yukarı akan su, ikisinin arası kanal. Anaç su, baş yukarı.
Denizde, nehirde akıntının yanında veya altında aksine olarak akan su, akıntı mukabili.
Karmakarışık, sinirli, güç durum
Yolsuzluk yapılarak elde edilen şey.

Anafor, deniz ya da ırmak sularının bir eksen çevresinde dönme hareketidir. Girdap olarak da bilinir. Denizlerdeki anaforların nedeni genellikle ters yönlü gelgit dalgalarının, akıntıların ya da rüzgarların karşılaşmasıdır. Irmaklarda ise kıyının çıkıntı yaparak suya dairesel bir dönme hareketi verdiği yerlerde küçük anaforlar görülebilir. Bir anaforda sular dairesel bir hareketle dönerken merkezkaç kuvvetinin etkisiyle çevreye doğru itilir ve dairenin ortasında bir boşluk oluşur.

Dünyada en ünlü anaforlardan biri, Norveç açıklarındaki Maelström'dür.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ