Aynaya bakmaktan korkma. ..

Spektroofobi,

Eisoptrofobi,
Özofrophobi,
Dismorfofobi (Ayna hastalığı).
Ayna veya kendini aynada görmekten korkma fobisi.
Aynaya bakmaktan korkma.
Ayna korkusu (özofrophobi), 
Eskiden beri insanda içkindir. Bu batıl inançtan kaynaklanıyor. 

İnsanlar, parlamaya cilalanmış yüzeyde, içine bakan birinin kötülüğünün iki katının yansıdığına inanıyordu. Karanlık güçler gece geldiğinden, o zaman aynaya bakmak için kötü bir işaret olarak kabul edildi.

Ayna antik Yunanistan'da icat edilmiştir. Latince'de zaten spektrofobi, aynada yansıma korkusudur. Korku, zihinsel bir bozukluğun arka planında ortaya çıkar. Spektrofobi aynaların korkusu ve yansımasıdır. Bu çok nadir görülen bir fobidir, ancak birçok insanın başlangıcı vardır. Spektrofobi ortaya çıkar çıkmaz, kişi kelimenin tam anlamıyla normal hayattan düşer, kendi içinde kapanır.  Aynaların olmadığı iç mekanlarda yaşamaya başlar.

Ayna hastalığı: Dismorfofobi, Dismorfofobi olarak da bilinen beden dismorfik bozukluğu, dünya çapında sıkça görülen şiddetli bir zihinsel rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığı yaşayanlar çalışma ve sosyalleşmeyi bırakabilir, eve kapanabilir ve hatta intiharı bile düşünebilirler.
Ayna korkusuna daha çok, ayna karşısına geçtikten sonra ruhsal dünyayla bağlantıya geçme korkusu da denebilir. Bu fobiye sahip olanlar her ne kadar saçma olduklarını bilseler de, ayna karşısına geçtiklerinde inanılmaz bir endişe yaşıyorlar. Bu fobi daha çok bir batıl inanç olduğu için, ayna kırmanın onlara kötü şans getireceğini ya da aynaya bakmanın onları doğaüstü dünyayla iletişime geçireceğini de düşünürler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ