Eskiden devlet dairelerine gelen evrakın üzerine konan kayıt işareti...

Amed,
Farsça: amed.
Arapça: vürud,
Farsça gelmek anlamındaki ameden sözcüğünden türetilmiştir.
Gelme, geliş.
Varid olma. 
Eskiden devlet dairelerinde, gelen evraka “geldi” manasına konan kayıt işareti.
Eskiden Devlet dairelerine gelen evrakın üzerine konan kayıt işareti.
Eskiden Devlet dairelerine gelen mektupların üzerine konan kayıt işareti.
Devlet dairelerine gelen evrak üzerine konan kayıt işareti.
Giriş, geliş.
Gerekir, gelir.
Gelme, varma.
Gelmek, geliş, vürud eyleme.
Girmek, gelmek.

Amed sözcüğünün diğer anlamları:
Devlet merkezinde bulunan il memuru.
Mülazemet etme.
Diyarbakır' ın eski adı.
Suya gitme.
Sütunlar.

Farsça: amedi,
Sarayla Babıali arasındaki yazışmaları yürütmekle görevli daire ve bu dairenin amedci de denen amiri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ