Mektup kağıdının boş bir yerine yazılan ek düşünce ...

Hamiş.
Dipnot.
Haşiye.
Arapça: haşiye.
İngilizce: post scriptum, footnote.
Latince: Post Scriptum, (PS)
Bir yazmada yazarın verdiği bilgiyi açıklamak ya da aynı konuda daha ayrıntılı bir bilgi vermek amacıyla başka bir yazarca oluşturulan yazma.
Mektup kağıdının boş bir yerine yazılan ek düşünce, çıkma, not (post scriptum).
Bir kitabın kenarlarına yazılan açıklama veya ekleme notu, çıkma, haşiye.
Ek yazı, ek düşünce, mektubun altına eklenen yazı.
Mektubun altına ilave edilen yazı, haşiye, dipnot.
Mektubun altına sonradan yazılan sözler.
Bir mektubun altına eklenen not.
Haşiye, açıklayıcı not.
Mektup ilavesi.
Çıkma.
Sayfa kenarı,

Hamis:
Arapça: hamis.
Hamis, beşinci gün demektir. Yani Hamis günü, yani Perşembe günüdür.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ