Dağ sırtlarında geçit veren çukur yer...

Bel,
Belen,
Dağlık, sarp yer, dağ beli.
Dağ sırtlarında geçit veren çukur yer.
Dağ üzerindeki yüksek geçit, dik dağ yolu.
Sırt, bayır, yamaç, dağ eteği.
Halk ağzında Tepe.
Bayır.
Yüksek, dağlık yerlerde görülen düzlük, ağaçsız açık yer.
Dağ üzerindeki yüksek geçit, yol, dönemeçli, dik dağ yolu.

Belen kelimesinin diğer anlamları;
Belen, Hatay iline bağlı ilçelerden biri.
Tepe, yüksek yer, üzeri yassı tepe, ufak tepe.
Engebeli yer.
Yüksek düzlükteki büyük ve geniş çukur.
Dağda ağaçlık yer.
Derelerin birleşip aktığı büyük dere.
Havale denilen hastalık.
Sara.
Deli.
Issız, kimsesiz yer.
Uçuk, dudaklarda görülen bir çeşit deri hastalığı.
Kokulu, iri beyaz taneli bir çeşit üzüm.
Bir çeşit davar hastalığı ki, hayvan arka ayaklarını hareket ettiremez.
Yükselti, tepecik

Bel kelimesinin diğer anlamları;
İnsan bedeninde göğüsle karın, sırtla kalçalar arasında daralmış bölüm,
Bu bölümün, sırtın altına rastlayan bölgesi.
Hayvanlarda omuz başı ile sağrı arası.
Geminin orta bölümü.
Bardak, şişe, vazo vb.nin ortasındaki dar bölüm.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ