Anadolu’da Lübnan meşesinin yapraklarından çıkarılan kudrethelvasına verilen ad...

Gezengevi,

Türk kudrethelvası.
Anadolu’da Lübnan meşesinin yapraklarından çıkarılan kudret helvasına verilen ad.
Bazı ağaçlarda olan bir madde.
Kudret helvası,
Çis (Manna).
Gezengevi (Kudrethelvesı);
Quercus (Fagaceae) türlerinin yaprakları üzerinde meydana gelen tatlı lezzetli usare. 

Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde (Diyarbakır, Erzurum, Mardin ve Siirt) elde edilir. Tat verici olarak şeker yerine kullanılır. Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen, hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılan macun. Beyaz çiçekli, 5-9 yaprakçıklı, 20 m kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu’da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus).

Yörelere göre Gezengevi, kudret helvasının isimleri;
Aruro (Mardin-Süryanice),
Gezengi (Elazığ),
Gezo, Göngüves (Diyarbakır),
Men (Mardin-Arapça),
Yağcı pelidi (Amasya).

Hay;
Allah’ın İbranilere indirdiği yiyecek. Bazı bitkilerin öz sularından elde edilen macun. Bazı sıcak bölgelerde taşlar ve ağaçlar üzerinde çiğ donmasıyla oluşan tatlı madde.
Med, Çeşitli bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla yapılan macun.
Kam, Gezengevi.

Bay, Kudret helvası (manna); 
Bir çeşit dişbudak olan fraxinus ornus ağacının torba şeklinde ve içi sıvı dolu yerine yapılan kesiklerden çıkan sıvıdır. İçeriğinde mannit şekeri vardır. Yuvarlak, yassı, billuri, kuru parçalardır. Rengi soluk sarımsı ve içi beyazdır. Kokusu bala benzer. Lezzeti
şekerlidir. Suda kolay erir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ