Balıkesir yöresine özgü bir halk oyunu...

Ninnare,
Balıkesir yöresine özgü bir halk oyunu.
Balıkesir'de oyunlar daire, düz çizgi ve karşılıklı geçişler şeklinde oynanmaktadır.  Yöredeki oyunlar Zeybek, Güvende, Kaşık Oyunları ve Bengi sınıfına girmektedir.

Balıkesir yöresinde oynanan halk oyunları:
Ağır Hava, Akpınar,  Azime, Aşağı Yoldan, Aldı Dereleri, 
Alay Havası, 
Bağ Yüzünün Çamları, Bengi,  Baydan Nazmiye, 
Bandırmalı Güzelim, 
Dada Zeybeği, 
Demirciler, Durnalar, Doğanlar Zeybeği, Dursunbeyin Hanları, 
Edremit Güvende, Entarisi Damgalı, Ergama, 
Hatçam, Harmandalı, 
İsmailli, 
İsmailler Zeybeği, İkili Güvende, 
Karşılama, Kemeraltı, Koca Arap, 
Kayalcanın Taşları, Karyolamın Demiri, Köroğlu, 
Koca Kuş,  Koca Ceviz, Koybatın Dereleri, 
Kozak Dağının Çamları, 
Mendili Oyaladım, Mende, 
Ninna, 
Oğlanın Adı Hakkı, 
Sabai Güvende,  Suda Balık Oynuyor, 
Sarı Karınca,  Sekme, 
Savaştepe Zeybeği, 
Şerifem, 
Şıngır, 
Tabancalı,  Toplu Güvende, 
Tüllek (İğde Dalı), Tünleme, 
Yörük Ali, Yörük Dağı, 
Yanık Hatçem, Yılanı Yılanı, 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ