Ağrılı ve çıplak görünüşlü, kirpikleri dökülmüş (göz) ...

Çipil,
Çepel, 
Bazı yörelerde çepel de denir.
Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş (göz).
Ağrılı ve çıplak görünüşlü, kirpikleri dökülmüş (göz).
Gözleri çapaklı olan (kimse).
Sulu çamur,

Bursa ve Amasya yörelerinde çipil kelimesinin anlamı:
Bataklık yerlerde veya pınar kenarlarında meydana gelen ot, yosun gibi bitkiler.
Irmak kenarlarındaki söğüt, kavak gibi ağaçların filizleri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ