Terzilikte “yırtmaç” anlamında kullanılan sözcük...

Apertura,
Terzilikte “yırtmaç” anlamında kullanılan sözcük.
Apertür.
Fransızca: aperture.
İngilizce: apertura.
Latince: apertura, aperire+tura
Açılma, ağzın aralanması.
Açılma

Uvertür,
Açılış, 
Fransızca: ouverture 

Bir müzik eseri veya gösterinin başlangıç bölümü.
Tıp dilinde; Delik, boğaz, ağız, açıklık.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ