Bir yerde öteden beri olagelen davranış ...

Teamül,
Arapça; iş işlemek, yapmak anlamındaki amel kelimesinden teamül sözcüğü türetilmiştir.
Bir yerde öteden beri olagelen davranış.
Bir yerde öteden beri yapılagelmekte olan, adet ve kanun haline gelmiş olan muamele.
Gelenek ve göreneklere uygun.
Yapılagelen muamele ve münasebet.
Reaksiyon, tepki.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ