Sel yarıntısı ...

Eneç,
Oyak,
Cargamla,
Sel yarıntısı.
Akanak,
Mecra, yatak, kuru sel yarıntıları, dere yatağı.

İki sırt arasındaki düz arazi. 

Tepe üzerinde çukur yer. 
Dağlarda kışın akıp, yazın kesilen kaynağın yatağı. 
İki sırt arasındaki düz alan. 
Ufak tepe.
Eğilim.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ