Afyondan elde edilen alkaloit ...

Narsetin,
Papaverin,
Anizet,
Metafetamin,
Kinidin,
Efedrin,
Afyondan elde edilen alkaloit.
Alkoloid, 
İngilizce Alkaloid.
Almanca Alkaloid - Alkaloide,
Fransızca Alkaloid - Alkaloide,

Morfin, nikotin, striknin, efedrin, kodein ve kinin gibi insan ve hayvanlar tarafından alındıklarında bariz fizyolojik etkileri olan, büyük kısmı bitkilerden elde edilen karmaşık yapılı bileşiklerin genel adıdır. Alkaloidler bir bitki tarafından doğal olarak üretilen amin yapısında kimyasal bileşiklerdir.

Narsetin;
(İngilizce Narsein),
İzokinolin sınıfı bir alkaloiddir. Afyonda %0,2 oranında bulunan bir analjeziktir. Bu miktar ihtiyacı karşılamadığı için narsein, narkotin üzerinden elde edilir. 

Kinidin; 
Kinidin, Kınakına ağacından elde edilen bir alkaloid. Kalp ritim bozukluğuna karşı kullanılır. Yine aynı ağaçtan elde edilen kinin maddesinin izomeridir.  Yani kimyasal formülleri kinin ile aynı molekül yapıları farklıdır.

Papaverin; 
Afyondan elde edilen ve hekimlikte kullanılan bir alkoloittir. 

Metafetamin; 
Metamfetamin (kristal meth); 
Uyarıcı özelliği olan sentetik bir maddedir. Bir çok uyarıcı gibi, 6-24 saat süren güçlü bir öfori; dolayısıyle bağımlılık yapma yeteneğine sahiptir. Yapı olarak amfetamine yakındır.

Anizet; (Pimpinella anisetum); 
Alm. Anisett, 
Fr. Anisette, 
İng. Anise. 
Maydanozgiller (Umbelliferae) familyasındandır. 
Türkiye’de yetiştiği yerler: Doğu Anadolu bölgesi (Erzincan, Sivas) Tokat ve Kayseri. 
Dağlık bölgelerde sonbaharda ekilen iki yıllık bir bitkidir. Genellikle 50 cm yüksekliğindedir. Şemsiye görünümünde olup, dipten başlayarak dallanır. Çiçekler bileşik şemsiyelerde toplanmışlardır. 

Efedrin;
Alm. Ephedrin, Fr. Ephédrine,
İng. Ephedrine, 
Tıpta geniş kullanma alanı olan alkaloit türünden bir ilaç. Kimyasal olarak formülü C10H15NO olup, esas alkaloittir. Efedra vulgaris isminde tropikal bir çalıda bulunur.İlk defa Çin’de elde edilmiş ve Uzakdoğu’da asırlar boyu kullanılmıştır. 1920’lerde batıda kullanılmaya başlanmıştır. Bu ilaç aynı zamanda sentetik olarak da hazırlanır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ