Bir törende ya da gösteride yer alan kalabalık...

Alay,
Farsça, alay, (ﺁﻻﻯ).
Kortej,
Rumca.
Yunanca, allagion.
Bizans ordu teşkilatında, allagion, seferde imparatorun maiyetindeki asker anlamındadır.
Bir törende ya da gösteride yer alan kalabalık.
Herhangi bir törende veya gösteride yer alan kalabalık.
Debdebe ve gösterişle yapılan tören, geçit resmi.
Bayram, cenaze vb. törenlerde sıralı olarak giden insan topluluğu, kortej.
Kalabalık, topluluk.
Hep, tüm, herkes.
Topluluk, kalabalık, kitle.
Cemaat, topluluk, güruh, kalabalık, fevç.
Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk.
Türkçede halay biçimi de kullanılır. 
Bir merasimde, bir gösteride yer alan kalabalık, kortej.
Kalabalık, topluluk, cemaat, güruh.
Belirli günlerde veya belli bir maksat için düzenlenen merasimi
Bütünü, hepsi. 

Alay sözcüğünün başka anlamları;
Bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun, gülünç, kusurlu, eksik vb. yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapma.
Hafife alarak eğlenme, küçümseme, istihza.
Latife yaparak takılma, kandırma
Küçümseme, alay.
Hayvan topluluğu.
Genellikle üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu.
Orduda iki veya daha fazla taburun birleşmesiyle meydana gelen birlik
Kına gecesinde ve duvak gününde kadınların oturdukları yüksekçe yer.
Düğünden sonra, gelinle beraber giden kız tarafına ait kadın ve kızlar (Rize yöresi).
Gelini almaya giden topluluk (Edirne yöresi halk ağzı)
Eskiden, Toptan satılan, eski ve dağınık kitap ve dergiler.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ