Türkiye'nin Karadenizdeki adaları ...

Kefken,
Ülkemizde de üzerinde insan yaşayabilen 2 adet Karadeniz adası mevcuttur.

1- Kefken Adası, 
Kerpe Adası, (Kocaeli, Kandıra)
Kocaeli'de bulunan ada üzerinde insan yaşayan Karadeniz'deki  Türk adasından biridir. 


Ada üzerinden Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden kalma kalıntılara rastlamak mümkün. Ceneviz kalesi surlar ve su kuyuları bu dönemlerden günümüze kalabilen eserler olarak bulunmaktadır. Adada bulunan 40 civarındaki su kuyusu sarnıç yöntemiyle yağmur suyu biriktirmek için Cenevizliler tarafından yapılmıştır. Ada civarında dalış ve zıpkınla balık avı yaygındır. Ada üzerinde 1879 yılında inşa edilmiş bir deniz feneri de bulunur.

2- Giresun Adası, 

Türkiye: 2015 yılında yapılan çalışmalar ve girişimler sayesinde "Altın Post" adındaki yat turları ile ulaşılabilen ada, hem doğal güzellikleri hem de mitolojik tarihi ile öne çıkmaktadır. Doğal güzelliklerine bakarsak, 71 tür doğal otsu ve odunsu bitki türünün olduğunu söyleyebiliriz. 2.derece sit alanı olan adaya günübirlik teknelerle gelebilir, piknik yapabilir, mitolojik çağlara ait kalıntıları görebilir ve anlatılan efsaneleri dinleyebilirsiniz.

Karadenizdeki Adalarımız,
Büyükada, (Bartın, Amasra)
Eşek Adası, (İstanbul, Beykoz)
Kahırsız Adası, (İstanbul, Beykoz)
Öreke Kayalıkları, (İstanbul, Sarıyer)
Tavşan Adası, (Bartın, Amasra)


Karadenizde diğer ülkelere ait diğer adalar şunlardır;
Sacalin Adası, 
Romanya,
Romanya'da Tuna nehri deltasında bulunan bu ada ve lagün belki on binlerce yıldır Tuna nehrinin taşıdığı alüvyonlar sayesinde oluşmuş.

Yılan Adası 
(Snake island), 
Ukrayna,
Ukrayna ve Romanya sınırında bulunan bu küçük adada 2007 yılından sonra yerleşilmeye başlanmış ve günümüzde 100'ün üzerinde bir nüfusa sahiptir. Adada Rusya tarafından yapılan 170 yıllık bir fener de bulunmaktadır. Ada Yunanlılar zamanından kalma kalıntıları da barındırmaktadır.

Pirezin Adası,
(Berezan Adası), Ukrayna,
Ukrayna'ya bağlı bu adada yerleşim bulunmuyor. 1905 ayaklanmalarında Rus Krallığına baş kaldıran Pyotr Schmidt bu ada üzerinde idam edilmiş.  Rusya'da güçlerin el değiştirmesi sonrasında bu ada üzerinde Pyotr Schmidt adına bir anıt yapılmıştır.

Dzharylhach Adası, 
Ukrayna,
Ukrayna'nın Herson oblastında bulunan ve milli park olarak korunan bu ada üzerinde yaban domuzundan geyiğe birçok yaban hayvanı görebilirsiniz. Bu ada üzerinde Gustave Eiffel tarafından tasarlanan deniz fenerini de görebilirsiniz.

St. Thomas Adası, 
Bulgaristan,
Ropotamo Doğal Rezervi bölgesinde bulunan St. Thomas adası üzerinde bir zamanlar bulunan kilise yüzünden bu adı almıştır. Diğer bilinen ismi ada üzerinde bulunan ve balıklarla beslenen su yılanından gelmektedir.

St. Anastasia Adası, 
Bulgaristan,
Chernomorets ili civarında olan ada Bulgaristan'ın tek yerleşik adasıdır.

St. İvan Adası 
St. Peter Adası, 
Bulgaristan,
Bulgaristan'da bulunan diğer Karadeniz adaları St. İvan ve St. Peter adalarıdır. Sozopol kasabasından 1 km açıklıkta bulunan bu iki komşu ada üzerinde Yahya Peygamber'in mezarının bulunduğu düşünülmektedir.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir ılıca ve içmece ...

Cocorta,
Öncül,
Deveboylu,
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir ılıca ve içmece.

Çıldır ilçesinde, Cocorta İçmesi bulunur. İlçeye 30 km uzaklıkta Cocorta kaplıcası,  her türlü romatizmal hastalıklara iyi bir şifadır. İçmenin su sıcaklığı,  28 °C dir

Çıldır ilçesi, Kestane köyündedir. Açıkta bulunan kaynak, yöre halkının büyük ilgisini çeker. Suyundan banyo ve içme olarak yararlanılır. Bölgede, suyun oluşturduğu çamurdan, hasta yerlere sürülerek faydalanılır. Karaciğer, safrayollan hastalıklanna iyi gelir. 

Ayrıca Çıldır ilçesi'nde Öncül ve ilçeye 15 km uzaklıktaki Deveboylu ılıcaları da vardır. 
Ardahan'da ise meşhur, Ur ılıcası ilin başlıca şifalı sularındandır.

Van gölünde küçük bir ada ...

Atrek,
Arter,
Kuş Adası olarak da biliniyor.
Arter Island 
Armenian: Առտեր կղզի,
Van gölünde Arter Adası olarak da bilinen Kuş Adası. Van Gölü'nde bulunan küçük bir adadır. Issız, fakat eskiden kalıntıları hala görülebilen küçük bir manastır varmış. 


Van Gölündeki adalar; 
Akdamar (Ahtamara), 
Çarpanak, 
Gadir, Kadir (Adır, Adir), Yaka adası, Martı cenneti olarak bilinir.
Lim Adası, Erciş'in güneyinde yer alır.
Kuş adası(Atrek),

Genellikle sirk gösterileri için eğitilen, sağrısı iri benekli at soyu ....

Apalosa,
Genellikle sirk gösterileri için eğitilen, sağrısı iri benekli at soyu.

Apalosa,  Appaloosa,   Beyaz sağrısı benekli bir at.  Beyaz sağrısı üzerinde benekler bulunan bir at cinsi.  
Kuzeybatı Amerika'da yetişirilen ve sağrısında benekleriyle bilinen bir at cinsi.  
Appaloosa en yaygın benekli at cinsi olarak bilinir. 

Appaloosa atlama, yarış, geçit töreni, gösteri, zevk, polo ve kovboyluk faaliyetleri için uygundur.  

1730 yıllarında Meksika' ya yapılan mal sevkiyatı ile Amerika'dan yakın doğu ülkelerine yayılmıştır.     

ABD Ordusunda da kullanılan bu atlar, Amerika'da kızılderili kabilelerde görülürdü. .Hıristiyanlıkta ekmek ve şarabın kutsandığı ayin ...

Ökaristi,
Ökaristi (Eukharistia),
Efkaristiya,
Kudas,
Teramo,
Ekmek ve şarap ayini,
Hıristiyanlıkta ekmek ve şarabın kutsandığı ayin.
Hıristiyanlıkta şarap ve ekmeğin kutsandığı dinsel tören.


İsa'nın bedeni ve kanı olduğuna inanılan ekmek ve şarabın kutsanması.


Bir komünyon anı.
Efkaristiya, 
Evharistiya 
Yunanca εὐχαριστία, şükran demektir.
Komünyon, 
Latince communionem, Ayinde yer alma, paylaşım.
Hristiyanlıkta İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki gece havarileri ile yediği Son Akşam Yemeği'nin anıldığı ayin olarak biliniyor. İsa'nın bu yemekte havarilerilerine ekmek verirken, bu benim bedenim, ve şarap verirken, bu benim kanım dediğine inanılır.

Efkaristiya, Kudas, Missa Ayini veya Rabbin Sofrası olarak da bilinir. 
Ekmek-Şarap Ayini olarak bilinen efkaristiya ayini kiliselerde önceleri yılda bir kez yapılırken sonradan her hafta yapılmaktadır.

Katolik ve Ortodoks Kilisesi teolojisi ve liturjisinde ekmeğin şarapla birleşimi transsübstansiasiyon (madde dönüşümü) ekmek ve şarabın İsa'nın kanı ve bedeni olduğuna inanılır.

"Çalma, Hırsızlık" anlamında argo sözcük ...

Arak,
Argoda çalmak.
Çalma, 
Hırsızlık,
Argo bir sözcük.

Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak. 
Hırsızlık,
Çalma, arakçılık.
Çalmak,  Araklamak.

Avcının av beklemek için taş yığınlarından yaptığı pusu ...

Öneze,
Önese, Önez, Önezi,
Avcının av  beklemek için taş yığınlarından yaptığı pusu.
Sürek avında pusuda av bekleyen avcı.
Avcıların av beklemek için taş yığınlarından yaptıkları pusu .
Avcının pusu yeri olarak kullanılan doğal çukur ya da çalı çırpıdan yapılmış kulübesi. 
Avcının avlanmak üzere yere yatmış durumu. 


Avcıların av beklemek için taş yığınlarından yaptıkları pusu, evsin. 
Sürek avında pusuda av bekleyen avcı.

Avcının av beklediği yer, gömültü.
Bek,
Evsin,


Gömültü,
Gümele,
Avcının avını beklerken içine saklandığı çukur. 


Becene,
Avcılar için göl kenarında yapılmış kulübe .

Avsin,
Avcı kulübesi,
Avcı pusu yeri.

Dadamık,
Avı çekmek için dökülen yem.

Avlak,
Avı çok olan yer, av yeri.

Toplu taşıma araçlarına binmek için kullanılan kartları okuyan aygıt ...

Validatör,
Toplu taşıma araçlarına binmek için kullanılan kartları okuyan aygıt.

Doğrulayıcı, bir kod veya belge parçasının geçerliliğini veya sözdizimsel doğruluğunu kontrol etmek için kullanılan bir bilgisayar programıdır.  

Temassız akıllı kart okuyucu teknolojisiyle çalışıyor. Toplu taşımada yolculara avantaj ve kolaylık sağlıyor. Ayrıca işletmecilere ise kontrol ve güven sağlıyor.


Nick Kew (Nicholas Robert Kew) tarafından Webthing şirketi için ilk orjinal versiyonu, yazılmış. Daha sonra webthing şirketi bu sistemi tüm kullanıcıların faydalanması için valet.webthing.com adresinde duyurmuş ve Site Valet adında basit bir arayüz ile kullanıcıların hizmetine sunmuş.

Site Valet, webmaster ve web yazılım geliştiricileri için kurulmuş olan ilk online araçtır. 
1996 yılında online olarak hizmete başlayan bu servis, 1997 yılında htmlhelp.com üzerine taşınmıştır. 

2000 yılında, şu anki Validation halini almış. Nick Kew katkılarıyla sunulan SQL database sistemi ile çalışan bu yazılımın hayata geçmesiyle validation‘un webmasterlar ve web geliştiricileri için hayati bir öneme sahip olmuştur.

Anayurdu Meksika olan ve yurdumuzda da yetiştirilen bir tür acı biber ..

Jalapeno,
Jalapeno biberi,
Habanero,
Meksika Biberi, Anavatanı Meksika olan jalapeno biberi, Ege, Akdeniz, Güney Doğu Anadolu bölgelerinde yetiştirilmektedir.  Özellikle Ege ovalarında yetiştirilen ve Meksika biberi olarak da bilinen jalapeno biberinden yapılan turşular, dünyaca tanınmaktadır.


Temmuz ayında hasat edilir. Koyu yeşil, sert ve parlak görünür. Çok acı izlenimi veren jalapeno biberi, Meksika biberleri arasında orta acılıktadır. 

Kış aylarında kısır, kuru fasulye, nohut gibi yemeklerde kullanılan jalapeno biberlerden  yeşil veya kırmızı renkli olanlarından karışık  turşu yapabilirsiniz. İşte Jalapeno biber turşusunun yapımı;

Malzemeler:
1 kilogram jalapeno biber 
2 su bardağı üzüm sirkesi 
6 su bardağı su 
8 diş dövülmüş sarımsak 
2 yemek kaşığı kaya tuzu 
1 demet maydanoz

Yapılışı:
Biberler önce yıkanarak havlu ile kurulanır. Sapları çıkartılır.  Sonra ilimlenir. Su ile beraber, sirke, kaya tuzu ve sarımsak 15 dakika kadar kaynatılır. Sonra soğutulur. Dilimlenmiş biberler kavanoza yerleştirilir. Kavanozun en üstüne temizlenmiş ve yıkanmış maydanozlar konulup, sirkeli karışım suyu dökülür. Kavanozun kapağı kapatılır.  Turşumuz hazırdır. Afiyet olsun.

Anavatanı Meksika olan Jalapeno Biberi, yazıldığı gibi okunmayan Halapenyo diye okunur. Jalapeno Biberi, Capsicum annuum türünden cin biber ailesindendir. Jalapeno biberinin kalorisi düşüktür ve vitamin, mineral, lif ve antioksidanlarla doludur.
Olgunlaşmış bir Jalapeno biberinin boyu 5 ila 9 santim arasında değişir. Yeşil ve kırmızı renkli oluyor. Arnavut biberinden daha acı gibi görünür. Ama orta düzeyde, ağızda uzun süre kalmayan bir acılığı vardır. Et yemeklerinde, salatalarda, soslarda lezzetle yenir. 
C vitamini ve B6 vitamini bakımından zengindir. Jalapeno biberi içerisinde bulunan kapsaisin maddesi sayesinde antioksidan özelliğine de sahiptir. Bu maddenin kanserli hücrelerle savaştığı yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. Daha çok turşu olarak kullanılır.

4 Temmuz 1776 tarihinde ABD’nin Bağımsızlık Bildirgesi’ni anmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde kutlanan federal bir bayram ...

Bağımsızlık Günü,
Independence Day,
ABD'nin Ulusal Günüdür.
 Amerika Bağımsızlık Bildirgesi, 4 Temmuz 1776’da 13 Amerikan kolonisinin Büyük Britanya (İngiliz) Krallığından tüm bağlarını kopartıp bağımsızlıklarını ilan ettikleri belgedir. Şu an dünyanın en güçlü devleti olan ABD büyük bir bağımsızlık mücadelesi vermiş ve kazanmıştır. 4 Temmuz günü her yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde bağımsızlık günü olarak kutlanmaktadır.
Belge, Washington, D.C’ deki devlet arşivlerinde sergilenmektedir. 


Bağımsızlık Bildirgesi, Amerika kolonilerinin İngiliz sömürgesinden kurtulmak için verdikleri mücadelenin ve acıların mükafatı olmuş ve birçok millete örnek olup onların da bağımsızları için mücadele etmelerini sağlamıştır. Bağımsızlık Bildirgesi’ni Thomas Jefferson hazırlamıştır.


Kongre iki gün önce 2 Temmuz 'da bağımsızlık ilan etmek için oy kullanmasına karşın, 4 Temmuz' a kadar ilan edilmedi. Bağımsızlık Günü, tarih, hükümet ve geleneklerini kutlayan çeşitli diğer kamu ve özel etkinliklerin yanı sıra havai fişekler, geçit törenleri, mangallar, karnavallar, fuarlar, piknikler, konserler, beyzbol oyunları, aile toplantıları ve siyasi konuşmalar ve törenlerle ilişkilendirilir. 

"Koklasam saçlarını bir gece ta fecre kadar", "Ruhumda bahar açtı, onun bülbülü semdin" gibi şarkılarıyla tanınan Ermeni asıllı Türk besteci ...


Artaki Candan,
Asıl adı, Artaki, Terziyan,
Candan (Kaanuni Artaki)
(1885 Selanik, Salonica - 1948 İstanbul)
Ermeni asıllı türk şarkı bestecisi ve kanunisi 
Artaki Candan,
Koklasam saçlarını bir gece ta fecre kadar, Ruhumda bahar açtı, onun bülbülü semdin, gibi şarkılarıyla tanınan Ermeni asıllı Türk besteci. 
Artaki Candan, Selanik'te 1885 yılında doğdu. 


Tıbbiyede iki yıl okudu. Okuldan ayrıldı ve Selanikli ud sanatçısı Ahmed Efendinin yanında önce Selanik sonra İstanbul’da, kanun çalmaya başladı. Kemani Tatyos’un grubunda çaldı. Fikret Kutluğ en tanınmış öğrencileri arasındadır. İstanbul’a gelince şimdiki Taksim bahçesinin içinde, Divan Oteli’nin karşısındaki köşede bulunan Eldorado’da Kemençeci Aleko ile Mısırlı İbrahim Efendi ile beraber çalışmaya başladı. 

Konservatuvar icra heyetinde çalıştı. Sahibinin Sesi-Ustanın sesi plak firmasının türk musiki şefliğini yaptı. 5 Saz eseri dışında 45 şarkısı vardır. Şarkı tarzında yaklaşık 50 parça besteledi. 

Başyapıtlarından arasında: Koklasam saçlarını bir gece ta fecre kadar, Hani ya sen benim neyin döndün sözünden, Ruhumda bahar açtı onun bülbülü sensin.

30 Ocak 1948 tarihinde 63 yaşında mesane kanserinden öldü. Şişli Ermeni mezarlığına gömüldü. Vasiyeti gereğince ölümünün kırkıncı günü mezarı başında son bestelerinden olan bayati makamındaki peşrevi çalındı.

Ayıplama, kınama, sövme ...

Tan,
Tanbıh,
Ayıplama,
Yerme,
Kınama,
Sövme,

Sonuçsuz, başarısız ...

Akim,
Arapça, akim  عقيم 

Sonuçsuz, 
Kısır, 
Başarısız, 

Neticesiz, sonu yok. 
Beyhude.
Verimsiz.
Beyhude, boş yere.

Kısır, verimsiz, neticesiz.
Başarı göstermeyen, muvaffakiyetsiz. 
Verimi olmayan veya az olan, yetersiz.

Yağmur getirmeyen rüzgar.
Kısır erkek veya kadın.
Çocuğu olmayan, kısır. 
Döl vermeyen.
Doğurmayan (kadın), doğurtmayan (erkek).

Akim kalmak, sonuçsuz kalmak, gerçekleşememek

Akim kelimesi, dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Eski dilde Kısır, verimsiz, döl veremeyen, Sonuçsuz, başarısız anlamındaki bu kelime Türkçede, Hakim anlamında kullanılır.

Mısır'da gaziye denen rakkaselere çalgılarıyla eşlik edenlere verilen ad ...

Gazavati,
Mısır'da gaziye denen rakkaselere çalgılarıyla eşlik edenlere verilen ad.

Mısır'da rakkaselere Gaziya ya da Baramika da denir. Bunlar oyun oynarlarken gazavati denilen kocaları çalgı çalarak kendilerine eşlik ederler.  Bu işi yapmayanlar uşak olarak çalışırlar. Gaziyeler ve gazavatiler yanlız kendi aralarında evlenirler. 

Mısır'da gaziyelerin sokaklarda  da oyun oynamaları 1834 yılında yasaklandı.

BARAMİKA-GAZİYA

Şanlıurfa'nın eski adlarından biri ...

Ruha,
Kaliruha,
Arach,
Erech,
Urhai,
Orhay,
Edessa,
Urfa,
Şanlıurfa,


Bir rivayete göre Nuh tufanından sonra Babil’de hüküm süren Nemrut üç şehir inşa etmişti. Bunlardan biri de Urfa şehridir. Önceleri Arach ve daha sonra Erech, Urhai ya da Orhay, Edessa ve Ruha isimlerini almıştır.

Tarihte Urfa’nın ilk sakinleri olan Aramilerdir. Urfa Süryanilerin verdiği bir isimdir. Daha sonra Urfa’ya Helenler gelmişler ve suyu bol anlamına gelen Edessa ismini vermişler. Urfa da içinden akan Karakoyun (Daysan) deresi ve kaynayan pınarlardan dolayı suyu bol bir şehirdir. 

Urfa’ya Suyu güzel çeşme anlamına gelen Kaliruha adı da verilmiştir. Zamanla Müslüman Araplar tarafından Kaliruha adı sadece Ruha olarak kullanılmıştır. Osmanlı devrinde Urfa denilmeye başlanmıştır. 

Bilginlerin birbirlerini yanıltmak ve sınamak için sordukları soru ...

Ugluta,
Bilginlerin birbirlerini yanıltmak ve sınamak için sordukları soru.
Bilmece, bulmaca, yanıltmaca.
Arapça, اغلوطە 

Çoğul, Uglulat, Egalit.

Bilmece, bulmaca, yanıltmaca. 
Uhciyye,
Uhcüvve,
Ugluta,
Ulguze.

"Tatula", "Boru Çiçeği", gibi adlar da verilen otsu bir bitki ...

Bengildek,
Banotu, 
Boru çiçeği,
Çan çiçeği.
Abuzambak,
Dikenli ceviz,
Kokar ot, 
Yaprakları çok kötü koktuğu için Kokulu ot denir.
Tatula, 


Zehirli bir otsu bitki.
Datura,
Fransızca Datura, 
İngilizce Thorn apple. 
Datura stramonium.

Datura inoxia,

Tatula,
Tatula çiçeği,
Şeytan elması,
Eşek hıyarı,
Dikenli elma,
Deli otu,
Kusturucu ceviz,  
Kokuşuk ceviz,  
Cevz-i masil, 
Stramoine,
Badincaniye.

Datura, patlıcangiller (solanaceae) familyasındandır.  Ondan fazla türü bulunur. Eskiden meleklerin trompeti-brugmans olarak kabul edilmiş. Yurdumuzda bazı tatula türleri doğal olarak yetişmektedir. 

Datura  yazın boru ( trompet ) şeklinde beyaz, pembe ve mor renkli çiçek açar. Bazı kültür formlarının  çiçekleri iki renkli ve katmerli olur. Yaprakları iri ve kötü kokulu olur. Meyve  kapsülleri,  dikenli ve ceviz şeklindedir. Çoğu zaman, yol kenarlarında kendiliğinden  yetişir. 

Tatulalar sıcak iklimlerde yetişir. Soğuğa karşı dayanıksızdırlar. Güneşli yerleri ve  humusça zengin nemli toprakları severler. Kışın  kurur ve ilkbaharda filizlenir. Tohumdan üretilir. Yetiştirilmesi çok kolay olup bakım istemez.

Tatula'nın Türkiye’de 3 datura türü vardır; 
Datura stramonium, 
Datura metel 
Datura innoxia. 
Tatula son derece zehirli bir bit­kidir. Uyuşturucu ve kas gevşetici etkisi vardır. 

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ