Yaradılış, tabiat ...

Meşreb,
Meşrep,
Arapça,  مشرب .
Yaratılış, tabiat. 
Gidişat,
Adet.
İçme yeri.
Farsça Şen Şakrak, 
Şuhmeşreb,  شوخ مشرب 

Osmanlıca meşreb 
 مشرب / مَشْرَبْ
 Huy. 
Yaradılış. 
Adet. 
Ahlak.
Gidiş.
İçmek. 
İçilecek yer.
Fehmetmek.
Manevi haz ve feyz alınan yer ve yol.
Hareket tarzı, metodu.
Mizaç, huy, ahlâk.
İçecek yer.
Yaratılış, tabiat, huy.
Hareket tarzı, huy.
Meslek, yol.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ