Yankılanmak...

Çınlamak,
Aksetmek,
Yankılanmak.
İnikas etmek,

Ses vermek, ses çıkarmak, yankı durumunda geri dönmek.
Yankı halinde geri dönmek, aksetmek, inikas etmek.
Yankı vermek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ