Faktör ...

Etmen,
Faktör,
Fransızca, facteur,
İngilizce, factor,
Almanca, Faktor, 
Latince, facere
Etmen,   
Etken.
Yapan, işleyen.
Amil,
Arapça, amil, [عامل ] 
Müessir.

Bir sonucun meydana gelmesinde etkili olan unsurlardan her biri, etken, etmen, müessir, amil.

Hayvan beslemede, bir vitamin, mineral veya diğer bir besin maddesi veya besin maddesi olmayan, genellikle hayvanın büyümesi veya döl verimi üzerine etkili olan, tanımlanmış veya henüz tanımlanmamış bulunan madde. 

İstatistiksel çalışmalarda, kategorik değişken ve nitel özelliğe sahip değişken, etmen.

Birimlerin nicel ya da nitel özelliklerinin değişimi üzerinde etkilerde bulunduğu kabul edilen dışsal etmenler, değişkenler.

Biyolojik, iklimsel, besinsel vb. olabilen ve bir etki yapan herhangi bir ajan. 
Bir biyokimyasal olayda görev yapan, henüz tamamıyla tanımlanmamış bir madde ya da etken. Çoğunlukla tanımlandıktan sonra da kullanılmaya devam edilir ya da ayrıca isimlendirilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ